Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh Trúc

Ngày 11/10/2017

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh Trúc

Đề tài luận án: Cấu trúc đô thị tỉnh Lỵ Tây Nguyên

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thanh Trúc

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS.DOÃN MINH KHÔI

                                                  PGS.TS.PHẠM TỨ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh Trúc tiếng Anh

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trương Thị Thanh Trúc tiếng Việt

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Trích yếu luận án

Hình ảnh luận án

Luận án: Cấu trúc đô thị tỉnh Lỵ Tây Nguyên

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh