Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh

Ngày 16/04/2019

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh

Tên luận án: Khai thác thông gió tự nhiên trong Nhà ở cao tầng tại các đô thị Duyên Hải Nam Trung Bộ hướng đến tiết kiệm năng lượng - phát triển bền vững. 

Chuyên ngành: Kiến trúc;    Mã số: 9.58.01.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Phan Tiến Vinh

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

Mời xem chi tiết các link dưới đây:

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh [tiếng Việt]

Thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phan Tiến Vinh [tiếng Anh]

Tóm tắt luận án [tiếng Việt]

Tóm tắt luận án [tiếng Anh]

Trích yếu luận án

Luận án: Khai thác thông gió tự nhiên trong Nhà ở cao tầng tại các đô thị Duyên Hải Nam Trung Bộ hướng đến tiết kiệm năng lượng - phát triển bền vững

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh