Thông báo số 596/TB-HĐTS ngày 20/9/2021 về việc dời ngày nộp hồ sơ xét tuyển hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 (Đợt 1)

22/09/2021

Thông báo số: 596/TB-HĐTS ngày 20/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc dời ngày nộp hồ sơ xét tuyển hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021(Đợt 1)

Thông báo 199/TB-ĐHKT về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

08/04/2021

Thông báo 199/TB-ĐHKT về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh