Thông báo số 20/TB-HĐTS ngày 10/01/2022 về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Ngày 11/01/2022

Thông báo số 20/TB-HĐTS ngày 10/01/2022 về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Xem file PDF theo link: [Tại đây]

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh