Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Chuyên đề thi công – Phần cọc trong móng bè – cọc”

Ngày 03/01/2019

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Tài liệu tham khảo “Chuyên đề thi công – Phần cọc trong móng bè – cọc” diễn ra chiều ngày 02/01/2019.

 

Đề tài do TS. Cao Văn Hóa (giảng viên khoa Xây dựng) chủ trì.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trương Quang Thành – thành viên phản biện, TS. Đinh Công Tịnh – thành viên, TS. Phan Tá Lệ - Thư ký, ThS. Trần Kiến Tường – thành viên.


Sách “Chuyên đề thi công – Công nghệ cọc” gồm 211 trang với 05 chương: Các phương pháp thi công cọc; Các sự cố liên quan đến thiết kế và thi công cọc; Sự hình thành ma sát âm; Sức chịu tải của cọc; Thí nghiệm kiểm tra chất lượng gốc.

Nhận xét phản biện đánh giá: Tài liệu cung cấp cho người đọc một phương pháp tiếp cận theo hướng công nghệ khi tìm hiểu công tác thiết kế và thi công cọc có cập nhật những thông tin khoa học mới có tính thời sự của chuyên ngành. Cuối mỗi chương trong tài liệu có tổng kết những vấn đề đặt ra về nội dung trong chương, đây là ưu điểm của tài liệu; Cuốn tài liệu có giá trị tham khảo thêm cho sinh viên trong học tập môn học Chuyên đề thi công…

Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số thiếu sót cần bổ sung chỉnh sửa về nội dung và hình thức. Hội đồng đề nghị tác giả đề tài tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên.

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại Khá.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh