Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

30/09/2022

Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

15/09/2022

Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

Kế hoạch số 803/KH-ĐHKT về việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023

15/09/2022

Kế hoạch số 803/KH-ĐHKT về việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh