Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

04/01/2024

Kế hoạch số 1278/KH-ĐHKT của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

Công văn số 1269/ĐHKT-TTGD của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn số 5261/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

02/01/2024

Công văn số 1269/ĐHKT-TTGD của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Công văn số 5261/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Thông báo số 51/TB-KHTC của Phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

28/12/2023

Thông báo số 51/TB-KHTC của Phòng Kế hoạch Tài chính - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu và thời gian thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Thông báo số 1213/TB-ĐHKT ngày 13/12/2023 về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

14/12/2023

Thông báo số 1213/TB-ĐHKT ngày 13/12/2023 về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh