Mời tham dự diễn đàn Kiến trúc Việt Nam - Nhật Bản 2018

10/01/2018

Diễn đàn "Kiến trúc Việt Nam - Nhật Bản 2018" dễ ra tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo cơ hội để những chuyên gia về kiến trúc, phát triển đô thị môi trường của hai nước Việt Nam, Nhật Bản có thể trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm, thông tin về các vấn đề mà đô thị hay ngành kiến trúc ở Châu Á đang gặp phải nhằm tăng cường hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề đó.

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm học 2016 - 2017

08/01/2018

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 cho tỷ lệ chung của toàn khóa là 80. 57 %. Trong đó, tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất thuộc về ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng với 88, 89%. Đây là kết quả khảo sát nhanh của Nhà trường sau khi sinh viên tốt nghiệp được 3 tháng.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh