Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Mã Văn Phúc

17/02/2017

Đề tài luận án: Vận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên Hòa

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

16/02/2017

Thực hiện công văn số 4806/2016/BGDĐT-GDĐH ngày 28/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và công văn số 537/2016/BXD-TCCB về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015. Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã triển khai, thực hiện:

Mời tham dự báo cáo chuyên đề về kiến trúc của KTS Toyo Ito (Nhật Bản)

14/02/2017

Buổi báo cáo chuyên đề "Tự nhiên và Kiến trúc" của KTS Toyo Ito (một trong những KTS hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực thiết kế Kiến trúc) sẽ diễn ra vào ngày 21/02 tại Đại học Kiên trúc TP.Hồ Chí Minh.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh