Thống kê sinh hoạt học thuật của giảng viên năm học 2017 - 2018

Ngày 21/09/2018

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông báo thống kê sinh hoạt học thuật của các giảng viên trong năm học 2017 - 2018.

Cụ thể, năm học 2017 – 2018, Nhà trường có nhiều buổi sinh hoạt học thuật cấp trường, cấp khoa, cấp bộ môn, bao gồm cả hội thảo trong nước và quốc tế đã được tổ chức.

Qua nội dung họp, công tác sinh hoạt học thuật đã thực hiện theo đúng quy định, tạo điều kiện cho giảng viên đảm bảo thời gian dự sinh hoạt học thuật trong năm học; nâng cao chất lượng, hỗ trợ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, liên hệ thực tế - rút kinh nghiệm từ thực tế để phục vụ nâng cao chuyên môn của các khoa – bộ môn chuyên ngành. 

Xem chi tiết file thống kê TẠI ĐÂY

Mai Hoàng Sơn

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh