Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Thị Ái Thủy

Ngày 21/07/2020

Đề tài luận án: “Bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị - ứng xử trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 9.58.01.05

Họ tên Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ái Thủy

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

Thời gian: 8 giờ thứ Tư, ngày 05/08/2020

Địa điểm:  Phòng họp Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh - 196 Pasteur, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Nhà trường kính mời toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, và mọi người quan tâm tham dự.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh