LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 09, năm học 2020 – 2021

Từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2020

 

Thứ/Ngày

 

SÁNG


 

CHIỀU

THỨ HAI

26/10/2020

8h00: Lễ công bố quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý. 

- Thành phần: BGH và tập thể viên chức tham dự lễ khai giảng tại cơ sở Cần Thơ.

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ.

(P. TCNS chuẩn bị nội dung)

8h30: Lễ khai giảng năm học mới tại cơ sở Cần Thơ.

- Thành phần: Theo thông báo.

- Địa điểm: Tại cơ sở Cần Thơ.

(P. HCTH chuẩn bị phương tiện di chuyển)

 

 

THỨ BA

27/10/2020

9h30: Họp Đảng ủy, Hội nghị lãnh đạo Trường. 

- Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

  

 

THỨ TƯ

28/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

29/10/2020 

 

 

THỨ SÁU

30/10/2020

7h00: Tuyển sinh sau đại học (cả ngày). 

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

8h00: Lễ công bố quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý. 

- Thành phần: BGH và tập thể viên chức tham dự lễ khai giảng tại cơ sở Đà Lạt.

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt.

(P. TCNS chuẩn bị nội dung)

 

8h30: Lễ khai giảng năm học mới tại cơ sở Đà Lạt.

- Thành phần: Theo thông báo.

- Địa điểm: Tại cơ sở Đà Lạt.

(P. HCTH chuẩn bị phương tiện di chuyển và chỗ ở)

 

 

THỨ BẢY

31/10/2020

7h00: Tuyển sinh sau đại học 

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

CHỦ NHẬT

01/11/2020

7h00: Tuyển sinh sau đại học 

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 


*Ghi chú:  
Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh