LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 27, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019

 

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

18/02/2019

 

 

v BGH (Thầy Thương) đi công tác tại Hà Nội. 

 

 

v15h00:  Tiếp và làm việc với TS. Peter Moller Pedesen - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học UCN (Đan Mạch).

- Thành phần: Đại diện BGH (Thầy Ái), Viện ĐTQT.

- Mời: Thầy Hải – Viện ĐT SĐH dự

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung)

THỨ BA

19/02/2019

v8h00:  Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

- Thành phần: BTV Công đoàn Trường.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

 

 v15h00:  Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái), Viện ĐTQT và đại diện BCN Khoa Xây dựng.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung)

 

 v15h30:  Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Xây dựng Matxcova  (Nga) về kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc tế 2019 - 2020.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ái), Thầy An -  Trưởng Khoa Xây dựng và theo thông báo.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

THỨ TƯ

20/02/2019

 

v14h00:  Họp về công tác kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Phó CT Hội đồng TĐG (Thầy Vũ); Thành viên HĐ tự đánh giá (Theo QĐ); Trưởng và Thư ký các nhóm chuyên trách và toàn bộ Ban Thư ký.

- Mời: Trưởng Phòng HCTH dự.

- Địa điểm: Phòng A201

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung)

 

v15h00:  Họp về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: BGH, CT Hội đồng Trường, Trưởng các đơn vị: P. HCTH, Ban QL Dự án, P. KHTC.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Ban QLDA chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM

21/02/2019

v8h00:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

v9h00:  Họp Đảng ủy.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ SÁU

22/02/2019

v8h00:  Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

- Thành phần: BCH Công đoàn Trường.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ BẢY

23/02/2019

 

 

 

 *Ghi chú: Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh