LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 40, năm học 2022 – 2023

Từ ngày 29/5 đến ngày 04/06/2023

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

29/05/2023

8h00 – 18h00: Hội thảo quốc tế “Đô thị học Đông Nam Á” (SEAUS)- cả ngày.

- Thành phần: Đại diện BGH (Thầy Thương), BTC Hội thảo và khách mời.

-Địa điểm: Hội trường A106 và Hội thảo B

(Viện ĐTQT và P. QLKHCN&HTQT chuẩn bị và mời họp)


 8h00: Tập huấn xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường và các ứng viên.

-Địa điểm: Trường ĐH. Sư phạm TP.HCM.

 

v8h00: Pilot Workshop For River City 2023.

- Thành phần: GV, sinh viên Khoa KT, GV Đại học RMIT Việt Nam và khách mời.

-Địa điểm: Phòng B201.

(Khoa KT chuẩn bị và mời họp)

 

10h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

13h45: Họp về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023.

- Thành phần: BGH, Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị: KT&ĐBCL, QLĐT, HCTH, KHTC, TCNS, các Ban tuyển sinh theo thông báo.

-Địa điểm: Phòng Họp BGH.

(P. KT&ĐBCL, các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo)

 

15h00: Họp vềc công tác chuẩn bị cho buổi làm việc với Bộ GD&ĐT.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: KT&ĐBCL, QLĐT, CTSV, TCNS, HCTH, QLKH–CN & HTQT, TTGD, Viện ĐTQT, Viện ĐTSĐH, TT Thông tin & Thư viện.

-Địa điểm: Phòng Họp BGH.

(P. KT&ĐBCL, P. QLĐT chuẩn bị)

 

16h10: Họp xét tốt nghiệp cho học viên cao học.

- Thành phần: Theo Quyết định.

-Địa điểm: Phòng Họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp) 

THỨ BA

30/05/2023

8h00: Họp về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: Đại diện BGH, CTHĐT, Ban QLDA, và đơn vị liên quan.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban QLDA chuẩn bị và mời họp)

 

10h30: Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn Trường khoá XVI, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thành phần: Thành viên theo thông báo.

-Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(BCH Công đoàn chuẩn bị và mời họp)

 

 

THỨ TƯ

31/05/2023

 

 

8h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo thạc sĩ: ngành KT và XD.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Trưởng các đơn vị: Viện ĐTSĐH, Khoa KT, Khoa XD.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo thạc sĩ: ngành QH và QLĐT công trình.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Trưởng các đơn vị: Viện ĐTSĐH, Khoa QH.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

14h00: Buổi gặp gỡ, làm việc với các công ty Xây dựng Nhật Bản bàn về cơ hội hợp tác.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. CTSV, Khoa XD, khoa KTNT, Khoa KT, Khoa KTHTĐT.

-Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(P. CTSV chuẩn bị)

 

THỨ NĂM

01/06/2023

7h30: Làm việc cùng đoàn kiểm tra công tác về xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, mở ngành đào tạo, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo Công văn số 1875/BGDĐT-GDĐH.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: KT&ĐBCL, QLĐT, CTSV, TCNS, HCTH, QLKH–CN & HTQT, TTGD, Viện ĐTQT, SĐH, TT Thông tin & Thư viện.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Các đơn vị dự họp chuẩn bị hồ sơ)

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc thẩm định đề xuất mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa MTCN.

-Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa MTCN chuẩn bị)

THỨ SÁU

02/06/2023

8h30: Tập huấn công tác coi thi tuyển sinh môn năng khiếu.

- Thành phần: Chủ tịch HĐTS, Ban coi thi.

-Địa điểm: Hội trường A106.

(Ban coi thi chuẩn bị)

 

 

THỨ BẢY

03/6/2023

6h10 – 12h00: Thi Môn Vẽ trang trí màu.

(Thực hiện theo Kế hoạch)


 

CHỦ NHẬT

04/6/2023

6h10 – 11h45: Thi Môn Vẽ mỹ thuật.

(Thực hiện theo Kế hoạch)


 

        

*Ghi chú:

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh