LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 07, năm học 2021 – 2022

Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021

 

 

Thứ/Ngày

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

11/10/2021

v9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

-   Địa điểm: Online

 

 

 

                                              

THỨ BA

12/10/2021

 

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

13/10/2021

 

v8h00: Họp giao ban UAH

- Thành phần: BGH, CTHĐT, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp online

(Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và gửi đường link cho các thành viên dự họp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

14/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

15/10/2021

 

v8h30: Họp Hội đồng thanh lý tài sản UAH

-Thành phần: Theo quyết định

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và thông báo cho các thành viên theo QĐ dự họp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

16/10/2021

 

 

 

     

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

 

 

 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh