LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 22, năm học 2020 – 2021
Từ ngày 25/01 đến ngày 30/01/2021

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG


 

CHIỀU

THỨ HAI

25/01/2021

9h30: Hội ý Ban Giám hiệu

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

 

 

THỨ BA

26/01/2021

8h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Kiến trúc.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. QLKH&CN chuẩn bị và thông báo mời họp)

 

8h30: Họp về công tác kiểm định Trường.

- Thành phần: CT Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu và lãnh đạo P. KT&ĐBCL.

- Địa điểm: Phòng Họp hội Thảo B.

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

 

 

THỨ TƯ

27/01/2021

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

28/01/2021 

8h00: Họp giao ban.

- Thành phần: BGH, CT Hội đồng Trường, CT Công đoàn Trường, BT Đoàn TN, Trưởng và Phó phụ trách các đơn vị thuộc Trường.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. HCTH chuẩn bị và mời họp)

 

 

THỨ SÁU

29/01/2021

 

 

 


 

THỨ BẢY

30/01/2021

 

 


 


*Ghi chú:  
Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh