LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 44, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 17/06 đến ngày 22/06/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

17/06/2019

v8h30: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

v10h00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM.

- Thành phần: Thành viên HĐ Giáo sư cơ sở và Tổ giúp việc.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. TCNS chuẩn bị)

v14h00: Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

 

v14h45: BGH (Thầy Thương) làm việc với Sở Xây dựng Cần Thơ.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), BCN Khoa QH và thành viên theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa QH chuẩn bị nội dung và mời họp)

THỨ BA

18/06/2019

 

 

THỨ TƯ

19/06/2019

 v8h00: Tập huấn công tác coi thi tuyển sinh THPT quốc gia năm 2019.

- Thành phần: Ban Chỉ đạo, Thanh tra điểm thi, Phó trưởng điểm thi, Giám sát, Thư ký điểm thi và cán bộ coi thi.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(P. TCNS chuẩn bị và mời họp)

v8h00: Họp về công tác xây dựng cơ bản tại cơ sở Đà lạt.

- Thành phần: BGH, Ban QLDA và đơn vị tư vấn.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Ban QLDA chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ NĂM

20/06/2019

v7h45: Chấm đề tài NCKH của SV cấp Trường năm học 2018 – 2019.

- Thành phần: Theo Quyết định.

+ Chuyên ngành: Kiến trúc – Quy hoạch

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

+ Chuyên ngành: Xây dựng – KTHTĐT

- Địa điểm: VP Khoa KT HTĐT.

+ Chuyên ngành: Mỹ thuật CN – Kiến trúc NT

- Địa điểm: VP Viện ĐT SĐH.

 (Phòng QLKH&CN chuẩn bị và mời họp) 

 

v9h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Xây dựng.

- Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(Phòng QLKH&CN chuẩn bị và mời họp)

v14h30: Tiếp và làm việc với đoàn Trường ĐH. Kiến trúc Xây dựng Quý Châu (Trung Quốc) do Bà Luo Weirong - Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn.

- Thành phần: Đại diện BGH, đại diện BCN các Khoa: Kiến trúc, XD, MTCN, lãnh đạo Phòng QLKH&CN và Viện ĐTQT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Viện ĐTQT chuẩn bị)

THỨ SÁU

21/06/2019

 

v8h00 – 17h00: Vòng chung kết cuộc thi BIM năm 2019 (Cả ngày).  

- Thành phần: Theo thông báo.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Viện ĐTQT chuẩn bị)

 

 

THỨ BẢY

22/06/2019

 

 

***Ghi chú:  

- Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do). 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh