LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 17, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2018

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ BA

11/12/2018

 

v14h00:  BGH (Thầy Thương) làm việc với Phòng TCNS.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương) và Trưởng, Phó P. TCNS.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung) 

 

v15h30:  Họp Nhóm chuyên trách 1 về công tác kiểm định Trường.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương) và thành viên Nhóm chuyên trách 1.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

THỨ TƯ

12/12/2018

v8h00:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Thành phần: Ủy viên BTV Đảng ủy

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

v9h30:  Họp Đảng ủy.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

v14h00:  Họp Hội đồng Tuyển dụng Trường.

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

v15h30:  Họp về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn) và Ban QLDA

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Ban Dự án chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM

13/12/2018

v9h00:  Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học.

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

v11h00:  Họp BTC Lễ hội truyền thống 2018.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và BTC theo QĐ

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng CTHSSV chuẩn bị và mời họp)

 

 

THỨ SÁU

14/12/2018

v9h30:  Buổi nói chuyện chuyên đề: “Giải pháp công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn S – VRO” – do TS. Mai Hồng Quân trình bày.

- Thành phần: GV và SV Khoa Kiến trúc và Khoa Xây dựng.

- Địa điểm: Hội trường A106

(Khoa Kiến trúc chuẩn bị)

 

v8h30:  Họp về công tác tài chính liên quan đến sinh viên và quản trị dữ liệu HSSV trên phần mềm QLĐT.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương, Thầy Ẩn), Trưởng các đơn vị: P. KHTC, P. QLĐT, P. CTHSSV và Viện ĐTQT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Phòng KHTC chuẩn bị nội dung)

 

THỨ BẢY

15/12/2018

v7h30:  Tổ chức đánh giá đề cương luận văn tốt nghiệp lớp cao học khóa 24.

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Theo thư mời

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

CHỦ NHẬT

16/12/2018

v8h00Lễ Hội truyền thống Sinh viên Kiến trúc 2018 – Tại cơ sở Cần Thơ (Thực hiện theo kế hoạch).

- Địa điểm: Tại cơ cở Cần Thơ

 

*Ghi chú:  - Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện.

 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh