LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 32, năm học 2019 – 2020
Từ ngày 30/03 đến ngày 04/04/2020

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
30/03/2020

9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng 

14h00: Họp Ban xây dựng quy định công tác in ấn quản lý phôi bằng, chứng chỉ của UAH.

- Thành phần: Theo Quyết định. 

- Địa điểm: Không tập trung (Họp online). (Ban xây dựng chương trình chuẩn bị nội dung)


THỨ BA
31/03/2020

10h30: Họp về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: BGH, Ban Quản lý dự án

- Địa điểm: Không tập trung (Họp online). 

 

14h00: Họp giao ban UAH (online).

- Thành phần: Trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị

- Địa điểm: Không tập trung (Họp online). 

(Phòng HCTH chuẩn bị và gửi đường link đến các Thầy cô dự họp)


THỨ TƯ
01/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM
02/04/2020 

 

CCVC, giảng viên và người lao động nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

theo quy định.

 

THỨ SÁU
03/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY
04/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 


*Ghi chú:  
Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh