LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 33, năm học 2020 – 2021

Từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021 

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG


 

CHIỀU

THỨ HAI

12/4/2021

8h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Quy hoạch. 

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa QH chuẩn bị nội dung)

 

9h00: Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCNS.

- Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng và Phó trưởng Phòng TCNS.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

 

10h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

 

 

 

 

 

THỨ BA

13/4/2021

 

 

 

 

THỨ TƯ

14/4/2021

8h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Mỹ thuật. 

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa MT chuẩn bị nội dung)

 

 

THỨ NĂM

15/4/2021 

 

8h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Mỹ thuật. 

- Thành phần: Theo Quyết định

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Khoa MT chuẩn bị nội dung)

 

 

THỨ SÁU

16/4/2021

 

 

THỨ BẢY

17/4/2021

 

 

     

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

 

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh