LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 23, năm học 2022 – 2023

Từ ngày 30/1 đến ngày 05/02/2023

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

30/01/2023

9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

 

   

15h00: BGH (Thầy Thương) làm việc về công tác tài chính.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Trưởng và Phó trưởng Phòng KHTC.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

 

15h30: BGH (Thầy Thương) làm việc về công tác xây dựng cơ bản.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương), Trưởng Ban QLDA.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ BA

31/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

01/02/2023

9h00: BGH (Thầy Ái) làm việc về kiểm định chương trình đào tạo nghành Thiết kế thời trang.

- Thành phần: Theo thông báo.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

 

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

02/02/2023

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

03/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

04/02/2023

8h00: Lễ khai giảng chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

- Thành phần: Theo thư mời

-Địa điểm: Hội trường A106

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)

 

 

        

*Ghi chú:

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh