LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                  Tuần 38, năm học 2023 – 2024

                                      Từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2024

 

 

Thứ/Ngày


 

SÁNG

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

20/5/2024

9h00: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 01)

- Thành phần: BTV Đảng ủy, CT. Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (đã bao gồm Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự).

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

11h00: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng:  

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

10h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

14h00: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 02)

- Thành phần: BTV Đảng ủy, CT. Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (đã bao gồm Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự).

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

 

16h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt  

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường, CTHĐ Trường, CT Công đoàn Trường, BT Đoàn TN, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường.

-Địa điểm: Phòng A309

(P. TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

17h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 03)

- Thành phần: BTV Đảng ủy, CT. Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (đã bao gồm Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự).

-Địa điểm: Phòng A309

(P. TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ BA

21/5/2024

9h00: Kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024.

- Thành phần: Đoàn kiểm tra Hội Sinh viên TP, Đại diện Đảng ủy, BGH, đại diện thường trực Đoàn trường, Ban Thư ký Hội SV Trường.

-Địa điểm: Phòng họp Đảng uỷ

(Đoàn TN – Hội SV chuẩn bị nội dung)

 

9h30: Hội nghị Hội đồng Trường  

- Thành phần: Toàn thể thành viên HĐ Trường.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Thư ký HĐ Trường chuẩn bị và mời họp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30: Nhà trường tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Xây dựng về báo cáo và triển khai các hoạt động Nhà trường.

- Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó phụ trách các đơn vị: Viện, Khoa, Phòng, Ban.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. HCTH chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

THỨ TƯ

22/5/2024

 

 

11h00: Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua danh sách cấp bằng Tiến sỹ cho NCS.

- Thành phần: Ban Giám hiệu (Thầy Thương), Thầy Tô Văn Lận, Thầy Hoàng Bắc An, thầy Trần Văn Phúc, Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thầy Phạm Ngọc Tuấn, thầy Phan Nhựt Duy.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung)

 

13h30: Họp BTV Đảng ủy.

- Thành phần: Ủy viên BTV Đảng ủy

-Địa điểm: Phòng họp BGH

 

15h00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 5/2024.

- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ Trường

-Địa điểm: Phòng họp BGH

 

THỨ NĂM

23/5/2024

 

8h30: Báo cáo về Đề án tổ chức lại mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Kiểm toán năng lượng.

- Thành phần: BGH, CTHĐ Trường, Trưởng Phòng TCNS, Lãnh đạo trung tâm.

-Địa điểm: Phòng họp BGH

(Trung tâm TV&KTNL chuẩn bị)

 

 

 

THỨ SÁU

24/5/2024

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

25/5/2024 

 

 

 

 

 

 

        

*Ghi chú:

-  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường).

                                                 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh