LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 10, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

22/10/2018

v9h30: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

 

v14h30:  Tiếp đại diện Trường ĐH. Massey (New Zealand).

- Thành phần: Đại diện BCN Khoa MTCN và Viện ĐTQT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH 

(Viện ĐTQT chuẩn bị)

THỨ BA

23/10/2018

 

 

THỨ TƯ

24/10/2018

v8h00:  Tập huấn lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản  - Phòng A203.

 

v8h30:  Họp về công tác chuẩn bị ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: HCTH, KHTC, TCNS, QLĐT và BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH 

 

 

 

v13h30 – 14h30:  Triển khai Quy chế Công tác văn thư lưu trữ của UAH.

- Thành phần: BGH, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

- Địa điểm: Phòng A203

 

v14h30 – 16h00:  Triển khai Quy chế Công tác văn thư lưu trữ của UAH.

- Thành phần: Toàn thể viên chức Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện và thư ký các Khoa.

- Địa điểm: Phòng A203 

(Phòng TCNS chuẩn bị)

THỨ NĂM

25/10/2018

v7h30:  Họp triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

- Thành phần: CT HĐ Trường, BGH, HĐ Tự đánh giá, Trưởng các nhóm chuyên trách và thành viên Ban Thư ký theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH 

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

 

v10h00:  Họp HĐ tuyển dụng viên chức.

- Thành phần: Thành viên HĐ theo QĐ số 748/QĐ – ĐHKT ngày 25/9/2018.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy 

(Phòng TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

 

v14h00:  Họp Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống năm 2018.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH 

(Phòng CTHSSV chuẩn bị và mời họp)

THỨ SÁU

26/10/2018

v7h30Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ IX năm 2018.

- Thành phần: Theo giấy mời và các GV, SV quan tâm.

- Địa điểm: Hội trường A106 

(Phòng QL KH&CN chuẩn bị)

 

v8h00Tuyển sinh Cao học (cả ngày).

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Phòng họp BGH. 

(Viện ĐT SĐH chuẩn bị)

v14h00:  Họp HĐ thẩm định Đề án vị trí việc làm.

- Thành phần: Thành viên HĐ theo QĐ số 508/QĐ – ĐHKT ngày 24/8/2017.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

(Phòng TCNS chuẩn bị và mời họp)

 

THỨ BẢY

27/10/2018

v7h30Tuyển sinh Cao học (cả ngày).

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Phòng họp BGH, Viện ĐT SĐH.

(Viện ĐT SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT

28/10/2018

v7h30Tuyển sinh Cao học.

- Thành phần: Theo thư mời

 

 *Ghi chú:  - Lịch công tác thay cho giấy mời. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh