LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 46, năm học 2019 – 2020
Từ ngày 06/7 đến ngày 13/7/2020

Thứ/Ngày

 

SÁNG


 

CHIỀU

THỨ HAI
06/7/2020

9h00: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng 

 

10h00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc 

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Tổ giúp việc chuẩn bị nội dung và mời họp)

14h00: Họp Hội đồng Trường.

- Thành phần: Thành viên Hội đồng 

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(Thư ký HĐ chuẩn bị nội dung và mời họp) 

 

 

THỨ BA
07/7/2020

8h00: Họp Hội đồng đánh giá phân loại CCVC, người lao động và xét thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. TCNS chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

 

15h00: Duyệt thiết kế và nội dung Tập san UAH.

- Thành phần: BGH (Thầy Thương) và thành viên theo Quyết định.

- Mời: Thầy Lượng (Khoa QH) dự.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy

(P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung và mời họp) 

 

THỨ TƯ
08/7/2020

8h30: Họp kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

- Thành phần: BGH (Thầy Vũ) và thành viên thường trực HĐ tự đánh giá cơ sở giáo dục. 

- Mời: Anh Tráng (P. CTHSSV) dự.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung và mời họp) 

  

 

 

 

THỨ NĂM
09/7/2020 

9h30: Buổi ký kết hợp tác giữa UAH và Công ty TNHH Sơn Dura Việt Nam.

- Thành phần: BGH, TCHĐ Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công đoàn Trường , P. CTHSSV, P. KHTC, P. HCTH, Khoa KT, Khoa KTNT, Khoa KTHTĐT, Khoa QH, Khoa MTCN, Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

(P. CTHSSV chuẩn bị nội dung)

 

 

THỨ SÁU
10/7/2020

8h00: Tập huấn công tác tuyển sinh năm 2020 (Thực hiện theo kế hoạch).

- Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Hội trường A106

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung)

 

 

THỨ BẢY
11/7/2020

7h30: Phổ biến Quy chế thi môn Vẽ trang trí màu cho thí sinh (Thực hiện theo kế hoạch).

9h30: Phổ biến Quy chế thi môn Vẽ mỹ thuật cho thí sinh(Thực hiện theo kế hoạch).

 

12h00: Thi môn Vẽ trang trí màu (Thực hiện theo kế hoạch).

 

CHỦ NHẬT
12/7/2020

6h10: Thi môn Vẽ mỹ thuật (Thực hiện theo kế hoạch).

 

 


*Ghi chú:  
Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện dự họp đúng thành phần và thời gian mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt cử người họp thay phải báo cáo lý do và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp hoặc lãnh đạo Nhà trường). 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh