LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 8, năm học 2019–2020

Từ ngày 14/10 đến ngày 19/10/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

14/10/2019

v9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

v18h00: Khai mạc triển lãm MPOINT 2019.

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: tại sảnh trường.

(Khoa MTCN chuẩn bị)

THỨ BA

15/10/2019

v8h00: Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCNS.

- Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng TCNS.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

 

v9h30: BGH làm việc với các đơn vị về công tác thỉnh giảng.

- Thành phần: BGH, lãnh đạo Phòng TCNS, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị: Viện ĐTQT, Viện ĐTSĐH, Phòng QLĐT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng TCNS chuẩn bị nội dung)

 

v9h30: Tổ chức phát động cuộc thi: “Nhà thiết kế Trẻ Châu Á – AYDA”.

- Thành phần: Giảng viên và sinh viên quan tâm.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Khoa KTNT chuẩn bị)

 

v14h00: Họp báo cáo về kết quả đào tạo đại học học kỳ II năm học 2018 - 2019.

- Thành phần: Ban Giám hiệu, CTHĐ Trường, Trưởng các đơn vị: Phòng KT&ĐBCL, Phòng QLĐT, Phòng CTHSSV và Trưởng các Khoa.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

 

 

v15h30: Họp BTC Hội nghị CCVC và người lao động cấp Trường năm học 2019 - 2020.

- Thành phần: Theo Thông báo số 465/TB-ĐHKT ngày 19/8/2019.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng HCTH chuẩn bị và mời họp)

 

 

 

THỨ TƯ

16/10/2019

v8h30: Hội nghị trù bị chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu, CCVC và người lao động cấp Trường năm học 2019 - 2020.

- Thành phần: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, CTHĐ Trường, BTV Công đoàn, Trưởng Ban TTND, Trưởng các đơn vị và BT Đoàn TN.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng HCTH chuẩn bị nội dung)

v14h00: Họp về công tác quản lý phòng máy vi tính.

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng HCTH, Phòng KHTC, Phòng QLĐT, Viện ĐTQT, Phòng TCNS.

- Mời: Anh Thành – Trung tâm Hướng nghiệp và Đào tạo dự.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng HCTH chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

THỨ NĂM

17/10/2019

 

 

v15h00: Buổi báo cáo chuyên đề “Contrast and cohesion” do KTS. Gregoire Du Pasquer trình bày.

- Thành phần: Giảng viên và sinh viên quan tâm.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Viện ĐTQT chuẩn bị)

THỨ SÁU

18/10/2019

v8h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoa Xây dựng.

- Thành phần: Theo thư mời

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Khoa Xây dựng chuẩn bị)

 

v11h30: BGH họp mặt với nữ viên chức Trường nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Thành phần: Đảng ủy, HĐ Trường, BGH, BCH CĐ Trường, BT Chi bộ, Trưởng các đơn vị, BT Đoàn TN và toàn thể nữ viên chức Trường.

- Địa điểm: Căn tin Trường.

 

THỨ BẢY

19/10/2019

v8h00: Hội nghị đại biểu, CCVC và người lao động cấp Trường năm học 2019 - 2020.

- Thành phần: Theo Thông báo số 564/TB-ĐHKT ngày 07/10/2019.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Phòng HCTH chuẩn bị)

 

v13h30: Họp với chuyên gia tư vấn về công tác viết Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN ngành Xây dựng và ngành Kiến trúc.

- Thành phần: BGH (Thầy Ái), Trưởng và thành viên nhóm soạn thảo Báo cáo TĐG CTĐT ngành Xây dựng và ngành Kiến trúc; Đại diện Trưởng nhóm viết báo cáo TĐG ngành: TKNT, QH&ĐT, KTCQ, TKĐH, TKCN và KTCSHT.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

 

*Ghi chú:  Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện đúng thời gian và thành phần mời họp (Trong trường hợp đặc biệt vắng mặt hoặc cử người dự thay phải báo cáo lý do).

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh