LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 35, năm học 2018 – 2019

Từ ngày 15/04 đến ngày 21/04/2019

Thứ/Ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

15/04/2019

 

 

 

THỨ BA

16/04/2019

v9h30: Hội ý Ban Giám hiệu. 

- Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng.

 

v10h20: Họp Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch. 

- Địa điểm: Phòng họp BGH. 

v13h30: Họp về công tác kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA.

- Thành phần: BGH (Thầy Ái), Toàn bộ nhóm chuyên trách 02 Khoa: Xây dựng, Kiến trúc; Trưởng nhóm chuyên trách của các Khoa: QH, MTCN, KTNT, KTĐT và P. KT&ĐBCL.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo B.

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

 

v15h00: Họp BTC cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc Lần thứ 31 năm 2019 của UAH.

- Thành phần: Thầy/cô có tên trong Mục I - QĐ số 19/QĐ ngày 16/01/2019; Ban Tổ chức; BGH (Thầy Thương), Thầy Phúc (Trưởng P. KT&ĐBCL), Anh Tuấn (Q. Trưởng P. QLĐT), Thầy Hùng (Khoa XD) và Anh Tráng (P. CTHSSV) dự.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(BTC chuẩn bị nội dung và mời họp) 

THỨ TƯ

17/04/2019

v8h00: Hiệu trưởng làm việc với P. TCNS.

-Thành phần: Trưởng và Phó trưởng P. TCNS.

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(P. TCNS chuẩn bị nội dung)

 

v8h30: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

- Địa điểm: Phòng họp Khu HC tập trung A.

 

v9h30: Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UAH và Công ty Sơn Dura Việt Nam.  

- Thành phần: Đại diện Đảng ủy, BGH, CTHĐ Trường, đại diện BCN các Khoa có sinh viên, Đại diện các đơn vị: P. CTHSSV, P. QLĐT, P. TCNS, P. KHTC, P. HCTH, Công đoàn Trường, Viện ĐTQT, Đoàn TN, Hội SV Trường và SV theo thông báo.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. CTHSSV chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

v10h00: Buổi báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực KT- QH do PGS.TS. Francesco Mancini – Trường ĐH. Curtin chủ trì.

-Thành phần: Sinh viên, giảng viên thuộc Khoa Kiến trúc, Quy hoạch và các đối tượng quan tâm khác.

- Địa điểm: Hội trường A106.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung)

v14h00: Họp thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Trường đã được điều chỉnh.

- Thành phần: Đảng ủy, BGH, CT HĐ Trường, Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung QC Chi tiêu nội bộ, BTV Công đoàn Trường, Ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng các đơn vị.

- Địa điểm: Hội thảo B.

 

 

v14h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị.

-Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. QLKH&CN chuẩn bị và mời họp)

THỨ NĂM

18/04/2019

v9h00: Buổi tiếp và làm việc với TS. Taweep Chaisomphob – Đại diện Viện Công nghệ Quốc tế Srindhorn (SIIT).

- Thành phần: Trưởng Khoa Xây dựng, Viện trưởng Viện ĐTQT.

- Địa điểm: Phòng A508.

(Viện ĐTQT chuẩn bị nội dung)

 

v14h00: Họp về công tác xây dựng sổ tay đảm bảo chất lượng.

- Thành phần: Trưởng và Thư ký các nhóm chuyên trách: 1,2,3,4,6,7.

- Mời: Chị Trang (P. HCTH), Cô Tú (Thư viện), Anh Việt Anh (Viện ĐTQT) dự.

- Địa điểm: Phòng A201.

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)

 

v17h00: Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2019.

-Thành phần: BCH Đoàn Trường.

- Mời: Đại diện Đảng ủy dự

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(Đoàn Trường chuẩn bị nội dung)

 

THỨ SÁU

19/04/2019

 

v9h00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường Khoa Mỹ thuật.

-Thành phần: Theo thư mời.

- Địa điểm: Phòng họp BGH.

(P. QLKH&CN chuẩn bị nội dung và mời họp)

 

v14h00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

- Địa điểm: Phòng họp BGH

 

v14h00: Họp về công tác xây dựng ngân hàng đề thi.

-Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: P. KT&ĐBCL, P. QLĐT, P. KHTC và Trưởng các Khoa.

- Mời: Thầy Lận dự

- Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy.

(P. KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung)

 

THỨ BẢY

20/04/2019

 

v18h00: Lễ khai mạc cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc Lần thứ 31 năm 2019.  

-Thành phần: BGH, CTHĐ Trường, Trưởng các đơn vị, BTC cuộc thi Olympic Cơ học, Ban TK Hội SV, sinh viên các Trường dự thi và khách mời.

- Địa điểm: Tại sảnh Trường.

(BTC chuẩn bị nội dung)

 

CHỦ NHẬT

21/04/2019

v7h00: Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc Lần thứ 31 năm 2019 – Thực hiện theo kế hoạch (cả ngày).  

 

 

*Ghi chú:   

     - Lịch công tác thay cho giy mi. Đề nghị các đơn vị, CCVC lưu ý thực hiện. 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh