Giấy chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 05 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/09/2022

Giấy chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 05 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

11/07/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2022

11/07/2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AUN CỦA 3 NGÀNH KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

26/06/2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AUN CỦA 3 NGÀNH KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh