Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: Đề tài đạt loại Xuất sắc

Ngày 10/12/2018

Buổi nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng “thin film” đối với công trình kiến trúc cao tầng sử dụng vách kính tại Việt Nam – RD-49-17 diễn ra sáng ngày 07/12/2018.


Đề tài do ThS. Đinh Ngọc Sang và ThS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm. Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đinh Ngọc Sang bào cáo tóm tắt đề tài trường Hội đồng.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: TS.KTS. Trần Hữu Anh Tuấn (Chủ tịch), PGS.TS. Trương Việt Anh (Ủy viên phản biện), KS. Nguyễn Văn Bảo (Ủy viên phản biện), PGS.TS. Nguyễn Văn Ngờ (Ủy viên), ThS. Nguyễn Hoàng Phương (Ủy viên), ThS. Nguyễn Văn Sơn (Ủy viên thư ký), KS. Trịnh Huỳnh Quang Vinh (Ủy viên).

Sản phẩm đề tài là một bộ tài liệu bao gồm 23 chuyên đề tương ứng 826 trang. Nội dung nghiên cứu chủ yếu của bộ tài liệu là khảo sát đánh giá các vấn đề về năng lượng mặt trời hiện nay, nghiên cứu các tiêu chuẩn hiện hành, phân tích và tổng hợp đề ra giải pháp và hướng dẫn thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời sử dung “thinfilm” đối với công trình kiến trúc cao tầng sử dụng vách kính tại Việt Nam. Ngoài ra kết quả nghiên cứu cũng đề xuất phương hướng sản xuất thinfilm tại Việt Nam, dự thảo hướng dẫn dán nhanx năng lượng cho các công trình thinfilm.

Hội đồng nhận xét đánh giá cao ý nghĩa khoa học và tính cấp thiết của đề tài, bố cục và nội dung tài liệu… đồng thời lưu ý một số nội dung cần xem xét thảo luận thêm để làm rõ hơn.

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại Xuất Sắc.

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh