Thống kê các chương trình sinh hoạt học thuật của giảng viên năm học 2019-2020

Ngày 29/09/2020

THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HỌC THUẬT CỦA GIẢNG VIÊN

(Nguồn: P.QLKH-CN)

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh