Chương trình liên kết đào tạo ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng với ĐH Bắc Đan Mạch

21/08/2014

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh giới thiệu "Chương trình đào tạo bậc đại học ATCM ngành công nghệ kiến trúc và Quản lý xây dưng là hợp tác giữa Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) và Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh".

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị giữa ĐH Kiến trúc TP.HCM và Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

25/03/2013

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị giữa ĐH Kiến trúc TP.HCM và Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh