Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Tài liệu giảng dạy học phần

Ngày 16/11/2018

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: "Tài liệu giảng dạy học phần "Phương pháp số trong tính toán kết cấu" diễn ra chiều ngày 16/11/2018 tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Đề tài do nhóm các giảng viên: PS.TS. Đào Đình Nhân – ThS. Nguyễn Thị Ngân – ThS. Nguyễn Thị Tố Lan (khoa Xây dựng) làm chủ trì đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Đào Đình Nhân đại diện cho nhóm chủ trì đề tài báo cáo trước Hội đồng. Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: TS. Bạch Vũ Hoàng Lan (Trưởng Bộ môn cơ học Ứng dụng – Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình - Ủy viên phản biện. TS. Trần Văn Phúc – Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Ủy viên), TS. Vũ Tân Văn (Giảng viên khoa Xây dựng - Ủy viên), TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn (Trưởng Bộ môn Thực nghiệm xây dựng - Ủy viên thư ký). Nhận xét phản biện đánh giá: “Tài liệu giảng dạy học phần Phương pháp số trong tính toán kết cấu được biên soạn phù hợp với đề cương môn học Phương pháp số trong tính toán kết cấu đang được sử dựng giảng dạy cho hệ đại học tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh hiện nay”.

“Nhìn chung tàu liệu trình bày lý thuyết khá tóm lược, chủ yếu trình bày các bước cần thiết để tính toán phân tích tĩnh các dạng kết cấu thanh phẳng. Mỗi nội dung đều được minh họa bằng các ví dụ cụ thể. Ngoài ra cuối mỗi chương đều có phần bài tập thực hành để sinh viên luyện tập”.

Toàn bộ tài liệu gồm 05 chương chính, nhận được góp ý của Hội đồng cho cả phần nội dung và hình thức. Nhận xét phản iện cũng đề nghị  đề tài nên xem xét bổ sung thêm đáp số cho một số bài tập thực hành ở cuối các chương trong giáo trình, thống nhất quy ước ghi ma trận và vector…

Các thành viên Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cho tác giả đề tài nhiều ý kiến quý báu. Nhóm tác giả chia sẻ sẽ tiếp thu chỉnh sửa để nâng cao chất lượng của tài liệu.

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại Khá.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh