Thống kê các buổi sinh hoạt học thuật năm học 2018-2019

Ngày 08/10/2019

Trong năm học 2018-2019, các Khoa thuộc Trường đã thực hiện được 202 buổi sinh hoạt học thuật, trong đó: Liên kết cấp Trường - quốc tế (24 buổi); Cấp khoa: 66 buổi; Cấp bộ môn: 112 buổi.

Xem chi tiết danh sách TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh