Thống kê các chương trình sinh hoạt học thuật của giảng viên năm học 2016-2017

Ngày 22/09/2017

THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HỌC THUẬT CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

(Nguồn: P.QLKH-CN)

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh