Lễ công bố quyết định cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm - miễn nhiệm viên chức quản lý

Ngày 06/06/2018

Ngày 06/6/2018, trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm - miễn nhiệm viên chức quản lý và giải thế một số đơn vị theo quyết định 405 - QĐ - ĐHKT ngày 31/05/2018 trên cơ sở thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy từ quyết định 85 của Bộ Xây dựng.

PGS.TS.KTS Lê Văn Thương - Hiệu trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy - Ban Giám hiệu - Hội đồng Trường cảm ơn các viên chức quản lý và các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ và đồng thời chúc mừng  thầy, cô mới được bổ nhiệm vào các vị trí mới.

Hiệu trưởng Nhà trường mong các viên chức quản lý mới nhận nhiệm vụ đầu tư thời gian, công sức để phát triển đơn vị được phân công phụ trách theo chức năng nhiệm vụ, tiếp nối thành tựu của các đơn vị trước khi sáp nhập, triển khai công việc chủ động và có chiều sâu...Bí thư Đảng ủy Trương Ngọc Ẩn và Hiệu trưởng Nhà trường Lê Văn Thương trao quyết định cho một số viên chức bổ nhiệm chức vụ quản lý

Chi tiết các quyết định trong link dưới đây:

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Vũ Việt Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

>> Quyết định bổ nhiệm TS Trương Thanh Hải giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Thị Thảo Trang giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Trịnh Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Dự án

>> Quyết định bổ nhiệm CN Phạm Văn Tuế giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cơ sở Cần Thơ

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Thị Kim Tú giữ chức vụ Giám đốc Trung Tâm Thông tin và Thư viện

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Hoàng Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung Tâm Thông tin và Thư viện

>> Quyết định bổ nhiệm TS Trần Văn Phúc giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Trương Duy Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cơ sở Đà Lạt

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Đinh Ngọc Sang giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hạ tầng và Đô thị

>> Quyết định bổ nhiệm CN Lê Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Võ Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Huy Văn giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên

>> Quyết định bổ nhiệm CN Đỗ Tấn Linh giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp

>> Quyết định bổ nhiệm CN Trần Thị Anh Thi giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp

>> Quyết định miễn nhiệm CN Trần Thị Lan Hương chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông

>> Quyết định giải thể Ban Quản lý Đào tạo Cơ sở Thủ Đức


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh