Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 2) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/11/2020

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh