Hội nghị khoa học lần thứ X năm 2021: ỨNG DỤNG NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀ SỐ HÓA TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

Ngày 10/12/2021

Hội nghị khoa học lần thứ X năm 2021

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý KH&CN trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội nghị khoa học lần thứ X năm 2021 

(Trực tiếp tại A106 và Trực tuyến trên nền tảng Zoom) với các thông tin như sau: 

Chủ đề: "ỨNG DỤNG NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀ SỐ HÓA TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG"

Thời gian: 07:30 - 12:00, Thứ bảy ngày 18/12/2021

Thông tin đăng ký tham dự Hội nghị (theo link bên dưới)

(trước 15/12/2021 để nhận tài liệu Hội nghị)

https://forms.gle/f9ZWDmHUtzDq8hTS7

-----------------------------------------------

 

Hội nghị khoa học lần thứ X sẽ có các phần như sau:

7:30 – 8:15:  Đón tiếp đại biểu khách mời. 

                     Khách mời nhận kỷ yếu Hội nghị

8:15 – 9:00: Khai mạc – Tuyên bố lý do

                     Giới thiệu đại biểu

                     Phát biểu của đại diện BGH

                     Báo cáo Công tác NCKH Giảng viên UAH

9:00 – 9:45: Phiên 1 (3 tham luận)

Tham luận: “Ứng dụng Big data vào thiết kế kiến trúc: những thách thức ban đầu” (TS.KTS. Nguyễn Văn Tín)

Tham luận: “Ứng dụng ảnh vệ tinh Spot 5 giám sát biến động đất đai huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh” (TS. Nguyễn Anh Tài)

Tham luận: “Khả năng ứng dụng Blockchain trong công tác quy hoạch đô thị” (ThS. KTS. Trương Song Trương)

9:45 – 10:30: Thảo luận Phiên 1

10:30 – 11:15: Phiên 2 (3 tham luận)

Tham luận: “Hiệu chuẩn mô hình mô phỏng nhiệt cho lớp học” (TS. Lê Thị Hồ Vi)

Tham luận: “Xu hướng chuyển đổi số trong dạy học, những nhân tố tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong giai đoạn hiện nay” (ThS. Lê Thị Thanh Bình)

Tham luận: “Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy đồ án mỹ thuật” (ThS. Đoàn Đức Sơn)

11:15 – 12:00: Thảo luận Phiên 2

12:00: Kết thúc chương trình.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh