Thông báo về việc hoàn trả tiền sinh viên đóng dư học kỳ II năm học 2022-2023

03/06/2023

Thông báo về việc hoàn trả tiền sinh viên đóng dư học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo số 13/TB-KHTC về thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2022-2023 (Dành cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học)

29/05/2023

Thông báo số 13/TB-KHTC về thời gian thu học phí học kỳ III (Học kỳ hè) năm học 2022-2023 (Dành cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Thông báo số 168/TB-ĐHKT về việc hoàn trả học phí học kỳ I năm học 2022-2023 thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

15/03/2023

Thông báo số 168/TB-ĐHKT về việc hoàn trả học phí học kỳ I năm học 2022-2023 thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

Thông báo số 1148/TB-ĐHKT về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

26/12/2022

Thông báo số 1148/TB-ĐHKT về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh