Nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 06/12/2019

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang diễn ra tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 5/12/2019.

Nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Diễn giải truyền thống trong kiến trúc Việt Nam đương đại”.

Luận án thuộc chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 9.58.01.01. Người hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang là PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn. Cơ sở đào tạo là Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng chấm luận án của nghiên cứu sinh Xuân Trang có 07 thành viên, gồm: PGS.TS.KTS. Phạm Tứ (Hội Kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh) – Chủ tịch; PGS.TS.KTS. Tôn Thất Đại (Viện nghiên cứu định cư) – Phản biện 1; GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) – Phản biện 2; PGS.TS.KTS. Phạm Anh Dũng (Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) – Phản biện 3; TS.KTS. Vũ Thị Hồng Hạnh (Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên Thư ký; PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương (Trường Đại học Xây dựng miền Trung) - Ủy viên; TS.KTS. Trịnh Duy Anh (Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên.


Hội đồng đã nghe nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu. Sau đó, 03 Ủy viên phản biện luận án lần lượt đọc các nhận xét tại hội đồng. Kế đến, Ủy viên thư ký tập hợp toàn bộ ý kiến nhận xét của các nhà khoa học. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự lắng nghe nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang trả lời các câu hỏi, giải trình các vấn đề cần làm rõ từ các ý kiến phản biện, nhận xét của các nhà khoa học liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Sau thời gian họp và thảo luận kín, Hội đồng thống nhất Hội đồng kết luận: Nghiên cứu sinh Lê Trần Xuân Trang bảo vệ thành công luận án và đề nghị phong học vị Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh