Kế hoạch số 710/KH-ĐHKT ngày 31/8/2023 về việc tổ chức nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2023

31/08/2023

Kế hoạch số 710/KH-ĐHKT ngày 31/8/2023 về việc tổ chức nhập học các lớp hệ chính quy Khóa 2023

Thông báo số 581/TB-ĐHKT về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

20/07/2023

Thông báo số 581/TB-ĐHKT về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp của sinh viên dự thi Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 năm 2023

13/07/2023

Thông báo về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp của sinh viên dự thi Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35 năm 2023

Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12/07/2023

Quyết định số 631/QĐ-ĐHKT về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh