Quyết định số 615/QĐ-ĐHKT về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo Phương thức 2, 3, 4 năm 2023

05/07/2023

Quyết định số 615/QĐ-ĐHKT về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo Phương thức 2, 3, 4 năm 2023

Thông báo số 457/TB-HĐTS ngày 12/6/2023 về việc xác định điểm ưu tiên xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

12/06/2023

Thông báo số 457/TB-HĐTS ngày 12/6/2023 về việc xác định điểm ưu tiên xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo số 378/TB-HĐTS về lịch thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

16/05/2023

Thông báo số 378/TB-HĐTS về lịch thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh