Thông báo số 660/TB-ĐHKT và số 661/TB-ĐHKT về kết quả chào giá cạnh tranh bãi giữ xe 02 bánh cho sinh viên Trường tại cơ sở 134 Nguyễn Đình Chiểu và cơ sở 48 Đặng Văn Bi

Ngày 01/06/2024

Thông báo số 660/TB-ĐHKT và số 661/TB-ĐHKT ngày 30/5/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả chào giá cạnh tranh bãi giữ xe 02 bánh cho sinh viên Trường tại cơ sở 134 Nguyễn Đình Chiểu và cơ sở 48 Đặng Văn Bi

Xem file PDF:

[Thông báo số 660/TB-ĐHKT]

[Thông báosố 661/TB-ĐHKT]

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh