Thông báo số 590/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 về việc tổ chức cho giảng viên và sinh viên đi tham quan thực tế tại nhà máy của Công ty TNHH Nhà Thép PEB (Pebsteel) năm 2024

Ngày 16/05/2024

Thông báo số 590/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cho giảng viên và sinh viên đi tham quan thực tế tại nhà máy của Công ty TNHH Nhà Thép PEB (Pebsteel) năm 2024

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh