Thông báo số 587/TB-ĐHKT và số 588/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 về việc tổ chức chào giá cạnh tranh đối với bãi xe 02 bánh cho sinh viên Trường tại cơ sở 134 Nguyễn Đình Chiểu và cơ sở 48 Đặng Văn Bi

Ngày 16/05/2024

Thông báo số 587/TB-ĐHKT và số 588/TB-ĐHKT ngày 16/5/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chào giá cạnh tranh đối với bãi xe 02 bánh cho sinh viên Trường tại cơ sở 134 Nguyễn Đình Chiểu và cơ sở 48 Đặng Văn Bi


Xem file PDF Thông báo số 587/TB-ĐHKT: [TẠI ĐÂY]

Xem file PDF Thông báo số 588/TB-ĐHKT: [TẠI ĐÂY]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh