Kế hoạch số 564/KH-ĐHKT về việc triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

12/07/2023

Kế hoạch số 564/KH-ĐHKT về việc triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 380/KH-ĐHKT về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2022 - 2023

16/05/2023

Kế hoạch số 380/KH-ĐHKT về Diễn đàn "Gặp gỡ, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường" năm học 2022 - 2023

Thông báo số 360/TB-HĐKH&ĐT về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường

16/05/2023

Thông báo số 360/TB-HĐKH&ĐT về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường

Thông báo số 330/TB-ĐHKT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

21/04/2023

Thông báo số 330/TB-ĐHKT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

30/12/2022

Kế hoạch số 1157/KH-ĐHKT về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

15/09/2022

Thông tin đăng ký Chương trình tập huấn “Phương pháp tìm kiếm, đánh giá và quản lý thư mục tài liệu tham khảo khoa học kĩ thuật”

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh