Khai giảng lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2016

30/12/2016

Buổi khai giảng lớp Cao học và Nghiên cứu sinh tuyển sinh đợt tháng 10/2016 của Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh diễn ra ngày 30/12/2016.

THẠC SĨ NGÀNH KIẾN TRÚC

02/06/2016

Mục tiêu tổng quát của Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kiến trúc là cung cấp cho người học một chương trình đào tạo nâng cao làm cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận và hành nghề kiến trúc trong bối cảnh Việt Nam.

THẠC SĨ NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

02/06/2016

Mục tiêu tổng quát của Chương trình Thạc sỹ ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị là cung cấp cho người học một chương trình đào tạo nâng cao làm cơ sở lý luận cho việc hành nghề và nghiên cứu quy hoạch đô thị trong bối cảnh Việt Nam

THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH

02/06/2016

Mục tiêu tổng quát của Chương trình Thạc sỹ ngành Quản lý Đô thị và Công trình là cung cấp cho người học một chương trình đào tạo nâng cao làm cơ sở lý luận cho việc hành nghề quản lý đô thị trong bối cảnh Việt Nam

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh