Thông báo số 612/TB-ĐHKT về việc tổ chức khảo sát việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 và đợt tháng 4/2024

Ngày 24/05/2024

Thông báo số 612/TB-ĐHKT ngày 21/5/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức khảo sát việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 và đợt tháng 4/2024

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh