Thông báo về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp chính quy khóa 2020

Ngày 08/09/2020

>> Thông báo về việc thực hiện kế hoạch nhập học các lớp chính quy khóa 2020

>> Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch nhập học và kế hoạch đào tạo Khóa 2020 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh