Các văn bản liên quan Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Mô tả học phần ngành Thiết kế Nội thất

 

Chương trình đào tạo và Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Thiết kế nội thất

Link: [Tại đây]

 

Bản mô tả Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo ngành Thiết kế nội thất

Link: [Tại đây]

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh