Kỷ yếu Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập (tổ chức vào ngày 12/9/2015)

Ngày 28/08/2015

Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy – học tập sẽ được tổ chức vào ngày 12/9/2015.

Ban thư ký Hội nghị đã nhận được 40 tham luận của các Khoa: Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị, Kiến trúc, Quy hoạch, Kiến trúc nội thất, Mỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật đô thị.

Ban thư ký đang biên tập Kỷ yếu của Hội nghị. Mục lục và toàn văn Kỷ yếu xin bấm vào các đường dẫn sau để tải về

Kỷ yếu

Mục Lục

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh