Thông báo số 543/TB-ĐHKT về Kế hoạch giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại các cơ sở từ ngày 30/8/2021 với hình thức online

Ngày 16/08/2021

Thông báo số 543/TB-ĐHKT ngày 13/8/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại các cơ sở từ ngày 30/8/2021 với hình thức online. 

 

 

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh