Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Thành tựu và bài học kinh nghiệm”

Ngày 14/08/2019

Sáng ngày 14/8/2019, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP. Hồ Chí Minh), Chi bộ  phòng Hành chính Tổng hợp đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh–Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

=>>Sinh hoạt chuyên đề "Lý tưởng của thanh niên, sinh viên trong giảng đường đại học

Buổi sinh hoạt thu hút sự tham gia của toàn bộ đảng viên trong chi bộ và một số quần chúng ưu tú công tác tại phòng Hành chính Tổng hợp. Người báo cáo chính của buổi sinh hoạt chuyên đề là đồng chí Trần Thị Lan Hương - đảng viên chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên và quần chúng ưu tú của chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp đã cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề chính xoay quanh nội dung “50 năm thực hiện di  chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh” như: Hoàn cảnh ra đời, Các nội dung chính và giá trị cốt lõi của Di chúc; Ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay…

Sau khi nghe bài trao đổi của báo cáo viên, đại biểu tham dự buổi sinh hoạt tiếp tục có nhiều ý kiến nhận xét, bổ sung, góp ý, tạo không khí thảo luận sôi nổi,  đem lại hiệu quả thiết thực và cảm giác xúc động.

Qua ý kiến trao đổi, đảng viên và quần chúng ưu tú chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp thống nhất khẳng định các ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau,chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.

Ý kiến thảo luận của các đảng viên và quần chúng ưu tú chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp thống nhất: đã 50 năm trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. 

Đồng thời, các ý kiến nhấn mạnh sự tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi…

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên và quần chúng ưu tú chi bộ phòng Hành chính tổng hợp đã cùng nhau xem bộ phim tài liệu xúc động “Bản di chúc thiêng liêng” do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

Sau phần sinh hoạt chuyên đề, toàn thể chi bộ và quần chúng ưu tú có buổi tham quan thực tế bảo tàng Hồ Chí Minh, qua đó một lần nữa có dịp tìm hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời và chân dung Hồ Chí Minh thông qua các hiện vật lịch sử cùng phần thuyết minh của nhân viên bảo tàng.

Bài và ảnh: Chi bộ phòng Hành chính Tổng hợp

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh