SHHT: “Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học”

Ngày 09/06/2017

Buổi sinh hoạt học thuật do khoa Lý luận chính trị (trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) tổ chức đã diễn ra sáng ngày 09/06/2017.

Buổi sinh hoạt học thuật do ThS Ngô Quang Huy– trưởng Bộ môn Những Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học”.

Tác giả trình bày các nội dung gồm: vai trò của nghiên cứu khoa học đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong nước, thực trạng nghiên cứu khoa học trong giảng viên ở các trường đại học.

Cụ thể, giảng viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của NCKH, và chưa thực sự chủ động đưa ra các đề tài để nghiên cứu; Các đề tài giảng viên lựa chọn mang tính chất khái quát, tổng quan nhiều, chưa sâu, chưa đi vào những vấn đề cụ thể, bỏ ngỏ nhiều vấn đề thiết thực; Một bộ phận giảng viên trong quá trình NCKH còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ do đó tính thiết thực của tài liệu sử dụng giảm đi rất nhiều và nội dung của các công trình nghiên cứu còn chưa phong phú…

Từ đó tác giả đề cập đến một số nguyên nhân và các giải pháp để phát triển công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên tại các trường đại học như: thành lập câu lạc bộ NCKH trong nhà trường và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên, tạo điều kiện giúp đỡ cho các giảng viên trẻ tham gia cùng làm đề tài với những người có kinh nghiệm,….

Buổi sinh hoạt thu hút sự quan tâm của các giảng viên cùng khoa.

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh