Quyết định số 1193/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/11/2023

Quyết định số 1193/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh