Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2024

Ngày 09/07/2024

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2024

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh