Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

Ngày 08/04/2024

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

 Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh