Quyết định số 1357/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2023 về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/12/2023

Quyết định số 1357/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh