Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Link xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh