Khoa Quy hoạch

13/12/2012

Mục tiêu tổng quát nhất của Khoa Quy hoạch trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh là đào tạo ra những chuyên gia bao gồm: nhà quy hoạch đô thị, nhà Quản lý đô thị, nhà Thiết kế đô thị và Kiến trúc cảnh quan có năng lực chuyên môn.

Khoa Lý luận Chính trị

13/12/2012

Khoa Lý luận chính trị thành lập theo quyết định số: 124/QĐ - ĐHKT, ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, được nâng cấp từ Bộ môn Lý luận chính trị với tổng biên chế là: 13 giảng viên và cán bộ viên chức, Trưởng Khoa - TS. Nguyễn Văn Trịnh. Từ tháng 01 năm 2015 đến nay, Khoa có 12 giảng viên và cán bộ viên chức, Phụ trách khoa - Trưởng Khoa - ThS. Trần Thị Lợi.

Khoa Kiến trúc

13/12/2012

Ngay sau khi trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được thành lập (theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ngày 27/10/1976), Khoa Kiến trúc đã được hình thành và luôn là một đơn vị quan trọng được nhà trường tập trung đầu tư nhiều nhất về mọi mặt

Khoa Mỹ thuật

13/12/2012

Khoa Mỹ thuật thuộc trường Đại học Kiến trúc TP.HCM - tiền thân là Bộ môn Mỹ thuật của trường được thành lập vào năm 1976 khi bắt đầu tiếp quản cơ sở cũ sau ngày giải phóng

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh