Quyết định từ số 1192/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 4) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào - Campuchia

Ngày 21/11/2023

Quyết định từ số 1192/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 4) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho nhiệm vụ hợp tác đào tạo cán bộ, học sinh Lào - Campuchia của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh