Quyết định số 1233/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/01/2023

Quyết định số 1233/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh