Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 5) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2022

Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT ngày 14/10/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 5) của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Xem file PDF: [Quyết định số 881/QĐ-ĐHKT ngày 14/10/2022]Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh