Thông báo số 737/TB-HĐTS về lịch thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - ngành Kiến trúc (đợt 1)

Ngày 30/08/2022

Thông báo số 737/TB-HĐTS ngày 23/8/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về lịch thi môn năng khiếu hệ vừa làm vừa học trình độ Đại học năm 2022 - ngành Kiến trúc (đợt 1)


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh