Học phí cho thời gian học giai đoạn 1 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được tính theo số lượng tín chỉ và đóng theo từng học kỳ:

- Các học phần học bằng tiếng Việt: 2.000.000 VNĐ/ 1 tín chỉ.

- Các học phần học bằng tiếng Anh: 2.500.000 VNĐ/ 1 tin chỉ. (Không bao gồm chi phí đi tham quan thực tế)

- Số tín chỉ trong mỗi học kỳ: 18 – 20 tín chỉ.

- Học phí hàng năm có thể thay đổi nhưng không vượt quá 20%.

Học phí cho thời gian học giai đoạn 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Thành phố Melbourne – Úc: do Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne thông báo sau. Thông thường là khoảng 25.000 đô Úc một năm.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh