Thông báo số 501/TB-ĐHKT ngày 23/4/2024 về việc gia hạn thời gian đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển trực tuyến Phương thức 2, 3, 4 tuyển sinh năm 2024

23/04/2024

Thông báo số 501/TB-ĐHKT ngày 23/4/2024 về việc gia hạn thời gian đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển trực tuyến Phương thức 2, 3, 4 tuyển sinh năm 2024

Thông báo số 169/TB-HĐTS về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

01/03/2024

Thông báo số 169/TB-HĐTS về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Thông báo số 116/TB-HĐTS ngày 07/02/2024 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

08/02/2024

Thông báo số 116/TB-HĐTS ngày 07/02/2024 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh