Kế hoạch số 862/KH-ĐHKT về việc tổ chức nhập học các lớp hệ vừa làm vừa học Khóa 2022

Ngày 05/10/2022

Kế hoạch số 862/KH-ĐHKT ngày 04/10/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức nhập học các lớp hệ vừa làm vừa học Khóa 2022

Xem file PDF: [Kế hoạch số 862/KH-ĐHKT ngày 04/10/2022]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh