Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiếng Anh để xét trúng tuyển các chương trình liên kết quốc tế năm 2023 (cập nhật tới ngày 12/4/2023)

12/04/2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiếng Anh để xét trúng tuyển các chương trình liên kết quốc tế năm 2023 (cập nhật tới ngày 12/4/2023)

Thông báo xét tuyển sinh bậc đại học Chương trình LKQT các ngành Thiết kế Kiến trúc Nội thất, Thiết kế Công nghiệp và Thiết kế Đồ họa năm học 2023-2024

03/02/2023

Thông báo xét tuyển sinh bậc đại học Chương trình LKQT các ngành Thiết kế Kiến trúc Nội thất, Thiết kế Công nghiệp và Thiết kế Đồ họa

Quyết định số: 767/QĐ-ĐHKT về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Đợt 2

08/09/2022

Quyết định số: 767/QĐ-ĐHKT về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Đợt 2

Danh sách thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn nhập học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (Năm học 2022 – 2023)

08/08/2022

Danh sách thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn nhập học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (Năm học 2022 – 2023)

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh