Thông báo kết quả thi năng khiếu kỳ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022

Ngày 22/09/2022

Thông báo kết quả thi năng khiếu kỳ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022

 

 

  

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh